ชี้ช่องตลาดใหม่ – กำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นของภูมิภาคลาตินอเมริกา

การเติบโตและเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคลาตินอเมริกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนประชากรชนชั้นกลางที่มีรายได้ประจำเดือนต่อครัวเรือนระหว่าง US$10,000 ถึง US$45,000 (constant prices) ในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นเป็น 87.0ล้านคน (ปีค.ศ.2013) จาก 69.6ล้านคน (ปีค.ศ. 2000) โดยในขณะเดียวกันประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่า US$10,000 ลดลง 2.4ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกัน

Chart: การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในประเทศลาตินอเมริกา

Latin America infograph
Source: Euromonitor.com

การเพิ่มขึ้นของประชาชนชั้นกลางนี้ชี้ให้ถึงกำลังซื้อของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงการเพิ่มขึ้นของความต้องการประเภทสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นจากสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน (เช่นเครื่องประดับและเครื่องใช้สอยที่มีราคาปานกลางหรือสูง) อีกทั้งความต้องการด้านการบริการและการท่องเที่ยว ข้อมูลนี้จึงชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการและหน่วยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยที่จะทำการวิเคราะห์และศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเสาะหาช่องทางการค้าขาย การนำเข้าสินค้าและการให้บริการที่เหมาะสมจากระหว่างประเทศไทยและประเทศในลาตินอเมริกาเหล่านี้ต่อไป

แหล่งข่าว:The Emerging Middle Class in Latin America

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s