การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำวีซ่าเพื่อเดินทางมาประเทศออสเตรีย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนาได้รับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำวีซ่าเพื่อเดินทางมาประเทศออสเตรียซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญดังนี้

ประชาชนชาวไทยที่ต้องการจะทำวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศออสเตรีย จะต้องยื่นคำร้องผ่านสำนักงาน VFS Global ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งให้สถานทูตออสเตรียอีกครั้ง ทางสถานทูตออสเตรียหวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยทำลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำวีซ่า อย่างไรก็ตามผู้ที่ร้องขอยังต้องเดินทางมาที่สถานทูตเพื่อด้วยตนเอง เพื่อทำการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ เนื่องด้วยกฎของรัฐSchengen ว่าด้วยการเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูล biometric ในระบบ Schengen Visa Information System (VIS) ที่เริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2556ที่ผ่านมา

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำวีซ่าออสเตรียได้ที่

www.vfsglobal.com/austria/thailand

และ

http://www.bmeia.gv.at/botschaft/bangkok/ratgeber/reisen-nach-oesterreich/visa-informationen.html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: