ประเมินสถานะการณ์เศรษฐกิจในปีค.ศ.2014 และหกดัชนีชี้วัดด้านสถิติที่สำคัญ

เศรษฐกิจในภาพรวมของปีค.ศ. 2014นั้น น่าจะดีกว่าปีที่ค.ศ. 2013 ถึงแม้จะมีความเสี่ยงบางประการเช่น การจนแต้มของสภาคองเกรสในสหรัฐ, Fed tapering (การลดมาตรการช่วยเหลือตลาดการเงินโดยใช้ bond-programme), ผลกระทบของตลาดที่เกิดขึ้นใหม่, และผลกระทบต่อเนื่องของการว่างงานระยะยาว

ราคาน้ำมันดิบในปี2014น่าจะไม่เพิ่มสูงขึ้นไปกว่าราคาในปี 2013 (ประมาน US$100 ) คาดว่าน่าจะมีการอัตราการเจริญเติบโตของ Real GDPที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มประเทศ G8 (ยกเว้นญี่ปุ่น) อินเดียและรัสเซีย แต่อัตราการเติบโตนี้จะไม่เพิ่มขึ้นในประเทศจีนและบราซิลซึ่งจะคงอยู่ในระดับปี ค.ศ.2013 ปริมาณการจับจ่ายน่าจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ผู้บริโภคคงยังจะมีความระมัดระวังที่สูงในการใช้สอยส่งผลให้การเติบโตของตลาดเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ตัวชี้วัดด้านสถิติที่น่าสนใจ
  1. จะมีทารกเกิดใหม่ 138ล้านคน โดยครึ่งหนึ่งอยู่ใน เอเชียแปซิฟิก
  2. การจับจ่ายของผู้บริโภคทั้งโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 3 (real terms) ร้อยละ 10 ของการเพิ่มขึ้นนี้จะมาจากประเทศยุโรปตะวันตก
  3. การเติบโตของ Real GDP จะเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 3.7 โดยมีการเพิ่มขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค
  4. รายได้ที่บุคคลสามารถนำไปใช้จ่ายได้จริง ต่อคน หรือ Disposable income per capita จะเพิ่มขึ้น (real term) เป็นครั้งแรกหลังจากปี ค.ศ. 2007
  5. จำนวนครัวเรือนทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 2พันล้าน โดน ร้อยละ 89 ของการเพิ่มขึ้นจะมาจาก emerging markets
  6. สังคมของประชากรโลกมีอายุที่เกิน 30ปีเป็นครั้งแรก โดยความแตกต่างระหว่างภูมิภาคที่มีอายุเฉลี่ยมากที่สุด (ยุโรปตะวันออก) และ น้อยที่สุด (ยุโรปกลางและอัฟริกา) มีถึง 19ปี

โดยในบริบทของอุตสาหกรรมไทยนั้น ผู้ประกอบการไทยนั้นยังไม่สามารถคาดหวังกับการเติบโดยอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกในปี 2014 ยังต้องพึงระมัดระวังกับการลงทุน เพราะแม้ว่าจะมีการเจริญเติบโตของ Real GDP แต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้น่าจะถูกผันไปเป็นเงินเก็บออม และการชำระหนี้สินเสียมากกว่า นอกจากนี้แล้วผู้ประกอบการอาจจะต้องมองถึงการเปลี่ยนไปของประชากร เช่นการปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุ

ที่มาของข่าว: What to Expect in 2014: Six Key Statistics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: