อุตสาหกรรมภายในประเทศของออสเตรียเริ่มดีขึ้น

http://derstandard.at/1385169139503/Heimische-Industrie-wieder-gut-gestimmt

เวียนนา – กิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมของออสเตรียเริ่มมีบรรยากาศที่ดีขึ้น โดยสังเกตุจากดรรชนี Einkaufsmanagerindex ของธนาคารแห่งชาติประเทศออสเตรีย ที่ชี้ให้เห็นว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 มีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการกระเตื้องขึ้นของภาคอุตสาหกรรมไม่ได้ส่งผลให้เกินการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานในประเทศแต่อยากไร ในทางกลับกันอัตราการจ้างงานกลับลดลง โดยEmployment index ของเดือนพฤศจิการลดลงจาก 56.6เป็น48.8 ซึ่งอาจมีสาเหตุมากจากหลายเหตุผล เช่น ระดับการบริโภคที่เพิ่มขึ้นนั้นยังอยู่ภายในศักยภาพการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน, การพยายามลดต้นทุนในการผลิตที่มาจากการจ้างงาน, การoutsourcingไปสู่ประเทศที่มีค่าจ้างต่ำกว่า, และการใช้เทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆมาเพิ่มศักยภาพในการผลิตต่อผู้จ้างงาน ซึ่งสถานะการณ์นี้ในภาพรวมน่าจะส่งผลทางลบให้กับระบบเศรฐกิจของประเทศในระยะยาว เช่นภาษีรายได้ที่ลดลง อัตราการว่างงานที่สูงขึ้น แต่ในระยะสั้นเศรษฐกิจของออสเตรียยังไม่น่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ( Einkaufsmanagerindex ของออสเตรียอยู่ที่ 54.3 ของยูโรโซนอยู่ที่ 51.5 และของประเทศเยอรมันอยู่ที่ 52.5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: